plen

Wioleta Wenerska jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentką studiów podyplomowych z historii sztuki Collegium Civitas realizowanych we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wydała następujące książki: Zioła dziwy - z literackiego zielnika romantycznego; Świat słowiański Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego; Romantyczne fantazmaty demonicznej kobiecości. Publikowała m.in. w „Ruchu Literackim”, „Literaturze Ludowej”, „Slavii Orientalis”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Zajmuje się literaturą polskiego romantyzmu, malarstwem XIX wieku, problematyką gender.


Prerafaelickie odcienie kobiecego piękna            Romantyczne fantazmaty demonicznej kobiecości